A. J. Czartoryski-alina-aleksandrowicz and «. Pu?awy, Pami?tniki i memoria?y polityczne 1776-1809, Jerzy Skowronek éd, p.96, 1986.

A. Kraushar, Salony i zebrania literackie warszawskie na schy?ku wieku XVIII-go i w ubieg?ym stuleciu, p.9, 1916.

A. Mari-micha?, M. Sapieha, and . En, était sous chancelier de la Lituanie. Dans la période de veuvage, pour la main d'Aleksandra commençait les démarches le fils de Barbara Sanguszkowa Józef Sanguszko, 1760.

W. Trzebi?ski, Dzia?alno?? urbanistyczna magnatów i szlachty w Polsce XVIII wieku, p.127, 1962.

P. Najja?niejszego-pana-stanis?awa-augusta, w Siedlcach 1783 », dans Danuta Michalec, Aleksandra Ogi?ska i jej czasy, pp.140-149, 1999.